EURES állás

Az első EURES-állásod

Miről is van szó?

A foglalkoztatási mobilitási program azeurópai fiatalok más EU-tagállambeli munkavállalását hivatott megkönnyíteni.

Ez az egyik intézkedése az Európa 2020 stratégia „Mozgásban az ifjúság”, illetve „Több lehetőséget a fiataloknak” kiemelt kezdeményezésének.

„Az első EURES-állásod” elnevezésű projekt célja, hogy 2012 és 2014 között mintegy 5000 személyelhelyezkedését támogassa EU-szerte. A program tevékenységei 2012-ben indultak útjukra. Az állásajánlatok, valamint az érintett foglalkoztatási szolgálatok száma korlátozott.

További információkért lásd „Az első EURES-állásod” kezdeményezésben részt vevő foglalkoztatási szolgálatok és partnerek listáját vagy weboldalukat (lent).

„Az első EURES-állásod” kezdeményezésben (a tájékoztatás, a munkakeresés, a munkaerő-felvétel és a finanszírozás révén) fontos szerepet játszanak a nemzeti foglalkoztatási szolgálatok. A kezdeményezés támogatni hivatott a fiatal munkakeresőket és a külföldi munkavállalók felvételében érdekelt vállalkozásokat. A finanszírozás odaítélése a szolgálatok által kidolgozott feltételektől és eljárásoktól függ.

Kit illet meg támogatás?

Azokat az álláskeresőket, akik:

 • életkora 18–30 év
 • uniós állampolgárok
 • jogszerűen élnek valamelyik uniós országban

Azokat az munkaadókat, akik:

 • valamelyik uniós országban jogszerűen letelepedett vállalkozásba kívánnak munkaerőt felvenni
 • hazájukban nem találnak megfelelő profilú munkavállalót
 • legalább 6 hónapos időtartamú szerződést ajánlanak, a nemzeti munkajoggal összhangban álló fizetéssel és feltételekkel

Milyen támogatás áll rendelkezésre?

Álláskeresők

 • Támogatás a kereslet és a kínálat összeegyeztetéséhez, valamint munkaközvetítési támogatás.
 • Anyagi segítség az állásinterjún való részvétel céljából tett utazási költségeinek és/vagy a munkavállalás céljából történő külföldre költözésköltségeinek fedezése céljából.
 • Képzési támogatás (nyelvtanulás vagy a szociális készségek fejlesztése)

Munkaadók

 • A munkaadók támogatást kaphatnak a munkaerő-felvétel költségeinek fedezésére.
 • A kis- és középvállalkozások (azaz a legfeljebb 250 alkalmazottat foglalkoztató vállalatok) pénzügyi támogatást igényelhetnek az újonnan felvett alkalmazottakképzésével járó költségek egy részének fedezése és az új alkalmazottak beilleszkedésének elősegítése céljából.

Az „első EURES-állásod” kezdeményezés nem terjed ki az európai intézményekben vagy szervekben, illetve egyéb nemzetközi szakpolitikai, gazdasági, társadalmi vagy tudományos intézményekben (pl. Egyesült Nemzetek szervei, OECD, Európa Tanács, ILO vagy egyéb szervek), illetve szupranacionális szabályozó testületekben vagy ezek ügynökségeikben betöltendő állásokra.

Hogyan használhatom ki a kezdeményezés nyújtotta lehetőségeket?

Az „első EURES-állásod” kezdeményezést végrehajtó foglalkoztatási szolgálatok és az uniós tagállamokban található információs pontok listáját lásd alább.

Ha az Ön országa még nem biztosít ilyen szolgáltatást, forduljon az alább felsorolt szervezetek bármelyikéhez.

További információk: „Az első EURES-állásod” útmutató – az útmutatóban található információk (további értesítésig) 2014-ig érvényesek. A kiadvány tartalmának frissítésére a tervek szerint 2014 második negyedévében fog sor kerülni.

Forrás és további információ: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=hu

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!